Công cụ làm việc cá nhân


Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Ác-hen-ti-na sẽ thăm chính thức Việt Nam

MOFA-22/3/2012

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Cộng hòa Ác-hen-ti-na Ếc-tô Ti-mờ-men sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-24/03/2012.


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs