Không công nghệ cao, gạo Campuchia vẫn ngon nhất thế giới