Sức hút nhà phố trong các khu đô thị liền kề TP.HCM.