Bóng đá Campuchia sẽ có tiềm năng phát triển xa hơn