Chọn du học Mỹ ngành thú y xuất phát từ tình yêu động vât