Thủ tướng Hun Sen cam kết tăng mạnh đầu tư cho giáo dục