Chứng khoán Campuchia: Khối lượng giao dịch quý 2 tăng hơn 214%