Return to previous page

Điều gì khiến Campuchia từ quốc gia đói nghèo, sau 10 năm thu nhập người nông dân tăng 100% chỉ nhờ trồng lúa?