KrisEnergy bắt đầu xem xét hồ sơ dự thầu dịch vụ khoan tại Campuchia