Ung thư gan là gì, triệu chứng và những ai sẽ có nguy cơ mắc bệnh