Hơn 3 tấn ngà voi buôn lậu ở campuchia bị tịch thu