Việt Nam, Campuchia phấn đấu pháp lý hóa 84% biên giới