Thị trường đầu tư Bulgaria – Sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với doanh nghiệp Việt Nam