Nền kinh tế Campuchia tiếp tục tăng trưởng mạnh theo dự báo của WB