Campuchia đang nổ lực thúc đẩy nghành y-dược nước nhà