Campuchia bác bỏ thông tin Trung Quốc xây căn cứ hải quân trên lãnh thổ