Thủ lĩnh Khmer Đỏ nhận án chung thân vì tội diệt chủng