Return to previous page

Thủ lĩnh Khmer Đỏ nhận án chung thân vì tội diệt chủng