Return to previous page

Hải quân Việt Nam – Campuchia thống nhất về cuộc tuần tra chung thứ 49